ZASADY I REGULAMIN

RACE DAY PROPOZYCJE
1. Zasady sportowe

Zasady sportowe dotyczące udziału w L'Etape Poland obowiązują wszystkich uczestników wydarzenia. Pełny regulamin wyścigu można znaleźć : RACE DAY / FAMILY DAY

2. Regulamin

Wyścig podlega zasadom kolarstwa dla wszystkich UCI – CZĘŚĆ 15 oraz tym propozycjom. Wszyscy uczestnicy biorą udział na własne ryzyko; organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody wyrządzone uczestnikom ani przez nich. Każdy uczestnik musi przestrzegać przepisów ruchu drogowego oraz szanować instrukcje policji, personelu i sędziów. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia niezbędnych zmian w harmonogramie wydarzeń z powodu nieprzewidywalnych (vis maior) okoliczności. Podczas wyścigu każdy rowerzysta musi mieć prawidłowo zapięty kask na głowie oraz rower w dobrym stanie technicznym. Zabrania się używania słuchawek dousznych podczas wyścigu, a rowerzysta może zostać zdyskwalifikowany. Zakaz używania słuchawek jest dla bezpieczeństwa uczestników i widzów. Każdy uczestnik musi adekwatnie i natychmiastowo reagować na ruch pojazdów towarzyszących, motocykli personelu, policji, personelu medycznego i karetki, jak również na inne przepisy, instrukcje i interwencje organizatora.

Our partners Make it happen